Noktalama İşaretleri Nedir

Noktalama İşaretleri Nedir?,Noktalama İşaretleri Nasıl Kullanılır?

Konuşmalarımızı yazıya çevirmede kullanılan işaretlere Türkçe'de noktalama işaretleri denir.Günlük olarak kullanmakta olduğumuz noktalama işaretlerinin bir kısmı, yazı dilimiz Batı'dan Tanzimat döneminde geçmiştir.

BİLGİ:

Noktalama İşaretleri ilk defa Şinasinin "Şair Evlenmesi" isimli tiyatro eserinde kullanılmıştır.

Nokta İşareti Nedir?

Nokta,İzah edilmesi gerekenleri adım adım teslim etmeyi sağlayan sözlerin sınırlarını göstermektedir.

Nokta işareti nerede kullanılır?,Nokta işareti nerelere konur?

  • Sonuçlanmış bir cümlenin sonuna koyulur.(Cümlenin bittiğini göstermek için kullanılır.)
  • Bazı Kısaltmaların sonuna koyulur.(Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi) vb. şeklinde sıralayabiliriz.)
  • TDK'nın yazım kılavuzu'na göre bütün büyük harflerden oluşmuş kısaltmalarda nokta kullanılmamaktadır.(TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri) vb. şeklinde sıralayabiliriz.)
  • Tarihlerin yazımında nokta kullanılmaktadır. (01.03.2020)

Soru İşareti Nedir?

Soru işareti,cümlelerin sonunda kullanılmaktadır. Sonuna eklendiği seslere, heceye veya kelimeye ya da cümlenin soru niteliği yükleyen işaretin adı Soru işareti adı verilir.

Soru işareti nerede kullanılır?,Soru işareti nerelere konur?

  • Hangi arabayı beğendiniz?
  • Benimle okula kim gelecek?
  • Soruları siz cevapladınız mı?

BİLGİ:

Soru bildirmekte olan ne,nasıl nice kelimeleri belgisiz sıfat biçiminde kullanıldığında soru işareti kullanılmamaktadır.

BİLGİ:

Soru ekleri Zarf-fiil cümlelerinde cümlenin zarfı görevi yerine getirdiklerinden soru işareti kullanılmaz.

Üç Nokta İşareti Nedir?

Üç Nokta İşareti, cümlelerin sonunda kullanılmaktadır.Bir duyguyu, bir düşünceyi istenmeyen bir biçimde bitmesini,kesik cümlelerde okuyucuya bırakılan parçayı bildirmede,utandırıcı karşılanan kelimelerin yerlerine,metinlerin okunamayan yerlerini göstermede kullanılmakta olan yardımcı işare Üç nokta denir.

Ünlem İşareti Nedir?

Ünlem İşareti, Cümle sonlarında kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir.Üzüntü,mutluluk,kızma,korku ve benzeri anlamları bulunduran Ünlem işaretidir.

Ünlem nerede kullanılır?,Soru işareti nerelere konur?

İsteseymiş beş günde bitirirmiş (!)
Kar, on yılın ilk karı... Belliydi yağacağı. üç yıldır neydi o soğuklar öyle!

Virgül İşareti Nedir?

Virgül İşareti, Cümle içerisinde çoğunlukla kullanılmaktadır.Anlatım bizzat etki eden ve cümlelerde karıştırılmasını önlemek için ayırıcı işarettir.Okuyucuya ses tonunu düzenlemesi ve yazılanların doğru bir biçimde okunabilmesi için yol göstermede kullanılmakta olan yardımcı işare Virgül İşareti denir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

İletişim