Okuma Ve Dinleme Nedir | E L M A

Okuma Ve Dinleme Nedir

Okuma ve dinleme becerisi nasıl geliştirilir

OKUMA VE DİNLEME ALIŞKANLIĞI

Okuma Alışkanlığı

Okuma alışkanlığı, Temel dil becerilerinin etkili bir biçimde kazandırılması ve bir davranış biçimine getirilmesinde okuma alışkanlığının yardımı çok fazladır.

Temel dil yetenekleri iki temel konu üzerine kuruludur. Bunlardan biri anlama ve anlatmadır. Okuma ve Dinleme anlamanın,konuşma ve yazma ise anlatmanın alt kategorileridir.

Okumanın Temel İlkeleri

Okuma anlam kurma sürecidir.
Okuma akıcı olmalıdır.
Okuma stratejik olmalıdır.
Birey Okuma için güdülenmelidir
Okuma hayat boyu devam etmelidir.

Okuduğumuz bir metni kavrayabilmek için kaliteli bir okuma becerisi,zihinsel aşamaların aktif biçimde kullanılması ve önemli bir değerlendirme gerektirmektedir.

Okuma Türleri

Sesli Okuma
Sessiz Okuma
Göz Atarak Okuma
Özetleyerek Okuma
İşaretleyerek Okuma
Tahmin Ederek Okuma
Soru Sorarak Okuma
Tartışarak Okuma

Okuduğunu anlama stratejileri,Okuduğunu anlamayı ve kavramayı basitleştirmek, bu aşamada gerçekleşmiş problemleri sonuçlandırmak amacıyla ele alınan stratejilerdir.

Dinleme,kulağa iletilen seslerin doğru bir biçimde algılanması,değerlendirilmesi ve kaliteli şekilde harekete geçilmesini bulunduran yoğun bir zihinsel süreç olarak ifade edilebilir.

Yorum Gönder

Daha yeniDaha eski