Türkçenin Tarihi Dönemleri

Türkçenin Tarihi Dönemleri Tablosu

TÜRKÇENİN TARİHİ DÖNEMLERİ KONU ANLATIMI

Türkçenin Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilmiştir.

Türkçe Öncelikle (Altay);

 • Moğolca
 • Mançu ve Tunguz'ca
 • Korece ve Japonca

Türkçe Daha Sonra (Ural);

 • Macarca
 • Fince
Türkçe'nin ne zaman? Altay dillerinden ayrılarak herhangi bir dil ailesine mensup olmadan bir konuşma dili haline gelmesi ilginç olsada bu "yaş" konusu için görüşler vardır fakat "nesnel" olarak herkes tarafından belirlenmiş bir net tarih söz konusu olmamaktadır.

Türkçenin İzlerine; İlk olarak ölü bir dil olan Sümer dilinde rastlanmış ve Osman Nedim Tuna'nın araştırmaları Türkçe'nin minimum 6000 altı bin yıl öncesinde Anadolu'da bulunduğu söylenmektedir.DOĞAN AKSAN GÖRETürk Yazı Dilinin Yaşı,Çok Eskilere Gitmektedir.

TÜRKÇE'NİN TARİHİ DÖNEMLERİ

HUN DÖNEMİ; Hun döneminde Türkçe ilgili belirtiler, Çin kaynaklarında gözlemlenebilir. M.S 5-10. Yüzyıllar arasındaki dönem "Eski Türkçe Dönemi" biçiminde kabul edilmiştir. Bu dönemler "Köktürkler Dönemi" ve "Uygur Dönemi" olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Köktürkler Dönemi

Türkçenin değeri bilinen önce gelen ve yazılı belgelerini bırakmış oldukları için kültür ve dil tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptirler.
Bu dönemin en önemli belgeleri "Köktürk Yazıtları" dır.
YAZITLAR
 • TONYUKUK
 • KÜLTİGİN
 • BİLGE KAĞAN
 • Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski

  İletişim