Blogger Sağ Tıklama Ve Öğeyi İncele Devre Dışı Bırakma - E L M A

Blogger Sağ Tıklama Ve Öğeyi İncele Devre Dışı Bırakma

Blogger Sağ Tıklama Ve Öğeyi İncele Devre Dışı Bırakma

Blogger sağ tıklama devre dışı bırakma sitenizden içeriğinizi ve site kodlarını gizlemek bazı durumlar da önemlidir. Site içeriğinizi ve site kodlarını dışarıdan erişmek isteyenlere blogger'da tıklama ve öğeyi İnceleme nasıl devre dışı bırakılır? bu konuda size yardımcı olmak için bazı kodlar vereceğiz bu kodları uygun yerleştirmeniz durumunda çalışacak kodlarla Blogger'da Tıklama ve Öğeyi İncelemeyapanları engellemiş olacaksınız.

Blogger'da Sağ Tıklama ve Öğeyi İncelemeNasıl Devre Dışı Bırakma neden gereklidir. Makale ve yazılarınızın başkaları tarafından kopyalanmasına engel olarak sitenizi ve içeriğinizi korumuş olacaksınız. Google kopya ve tekrarlanan içerikleri sevmez fare ile tıklama hareketleri kısıtlayarak buna bir nebze de olsa önlem alabilirsiniz.

Makale ve içeriğinizi çalanlar googlede sizden öne çıkabilir buda trafiğinizi olumsuz etkilecektir. Verdiğimiz kodlarla Ctrl+C ve fare tıklama fonksiyonlarını sitenizin ziyaretçilerine kapatmış olacaksınız.

Blogger Sağ Tıklama Ve Öğeyi İnceleme Devre Dışı Bırakma Eklenti Kurulumu

Aşağıdaki kodu Tema> Html Düzenle </body> Bölümünün hemen üstüne yapıştırın.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Inspect
var message="Sağ Tıklama Devre Dışı";function clickIE4(){if(2==event.button)return alert(message),!1}function clickNS4(e){if((document.layers||document.getElementById&&!document.all)&&(2==e.which||3==e.which))return alert(message),!1}document.layers?(document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN),document.onmousedown=clickNS4):document.all&&!document.getElementById&&(document.onmousedown=clickIE4),document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false");
!function t(){try{!function t(n){1===(""+n/n).length&&0!==n||function(){}.constructor("debugger")(),t(++n)}(0)}catch(n){setTimeout(t,5e3)}}();
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(e,t,a){var o={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(a)for(var r in o)void 0===a[r]&&(a[r]=o[r]);else a=o;o=a.target,"string"==typeof a.target&&(o=document.getElementById(a.target)),e=e.toLowerCase(),r=function(o){var r;if((o=o||window.event,a.disable_in_input)&&(o.target?r=o.target:o.srcElement&&(r=o.srcElement),3==r.nodeType&&(r=r.parentNode),"INPUT"==r.tagName||"TEXTAREA"==r.tagName))return;o.keyCode?code=o.keyCode:o.which&&(code=o.which),r=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(r=","),190==code&&(r=".");var n=e.split("+"),c=0,l={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},s={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,return:13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,break:19,insert:45,home:36,delete:46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},i=!1,d=!1,p=!1,u=!1,h=!1,f=!1,g=!1,v=!1;o.ctrlKey&&(u=!0),o.shiftKey&&(d=!0),o.altKey&&(f=!0),o.metaKey&&(v=!0);for(var y=0;k=n[y],y<n.length;y++)"ctrl"==k||"control"==k?(c++,p=!0):"shift"==k?(c++,i=!0):"alt"==k?(c++,h=!0):"meta"==k?(c++,g=!0):1<k.length?s[k]==code&&c++:a.keycode?a.keycode==code&&c++:r==k?c++:l[r]&&o.shiftKey&&(r=l[r],r==k&&c++);if(c==n.length&&u==p&&d==i&&f==h&&v==g&&(t(o),!a.propagate))return o.cancelBubble=!0,o.returnValue=!1,o.stopPropagation&&(o.stopPropagation(),o.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[e]={callback:r,target:o,event:a.type},o.addEventListener?o.addEventListener(a.type,r,!1):o.attachEvent?o.attachEvent("on"+a.type,r):o["on"+a.type]=r},remove:function(e){e=e.toLowerCase();var t=this.all_shortcuts[e];if(delete this.all_shortcuts[e],t){e=t.event;var a=t.target;t=t.callback;a.detachEvent?a.detachEvent("on"+e,t):a.removeEventListener?a.removeEventListener(e,t,!1):a["on"+e]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){alert("Sağ Tıklama Devre Dışı")}),shortcut.add("Meta+Alt+U",function(){alert("Sağ Tıklama Devre Dışı")}),shortcut.add("Ctrl+C",function(){alert("Sağ Tıklama Devre Dışı")}),shortcut.add("Meta+C",function(){alert("Sağ Tıklama Devre Dışı")});
//]]>
</script>

Daha sonya Temayı Kaydedin ve Sonucu test edin. Eklediğiniz kodları aşmamaları için Aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz. Yukardaki kodu javascript devre dışı bırakılarak aşılabilir. Daha güvenli bir yapı oluşması için Aşağıdaki kodu </head> tagının hemen üstüne ekleyiniz.

<noscript>
<style type='text/css'>
/* No Script */
body,html{overflow:hidden}
.noscript{background:#2599cf;color:#fff;padding:8% 0 0 0;position:fixed;bottom:0;left:0;top:0;right:0;z-index:1000;height:auto;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0);overflow:hidden}
.noscript p{margin:0;text-align:center;padding:0 20px 10px 20px;margin:auto;font-size:3rem;line-height:1.5;font-family:monospace;max-width:1010px;font-weight:500}
.noscript p span{color:#ffe88b;font-size:10rem;line-height:normal;font-weight:normal}
</style>
</noscript>

Daha Sonra <body> Tagının hemen altına aşağıdaki kodları ekleyiniz.

<noscript>
<div class='noscript'>
<p><span>&#9888;</span></p>
<p>Please Enable Javascript to view our site content</p>
<p>Thank you</p>
</div>
</noscript>

İlk koddan sonra eklenen kodlar javascript kullanımını devre dışı bırakanlar için uyarıdır. İçeriğinizi bu şekilde daha güvenli hale getirebilirsiniz. Ancak %100 garanti veremiyoruz.

Sonraki Gönderi Önceki Gönderi
Yorum Yok
Yorum Yap
comment url