Elon Musk’ın İş Görüşmelerinde Sorduğu Sorunun Bilimsel Etkisi Açıklandı

?? görü?melerinde genellikle ?Nerede okudun?, Ne yapt?n?, Ne kadar tecrübe ettin?? gibi sorular sorulur. Ancak yap?lan ara?t?rmalarda ne yap?ld???ndan çok nas?l yap?ld???na dair sorulan sorular?n, ki?ileri tan?mada ve beraber çal??man?n uygun olup olmayaca??na karar vermede daha i?levsel oldu?u kan?tland?.
http://dlvr.it/SCTHjy

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

İletişim