Microsoft, Olimpiyatların İlk Evi Olan Olympia Bölgesini Dijital Olarak Yeniden Oluşturdu

Yunan hükümeti ve Microsoft aras?nda imzalanan yeni bir anla?maya göre Antik Olimpiyat Oyunlar? dijital olarak korunacak. Microsoft ve Inecto ortakl???yla haz?rlanan sanal Antik Olimpiyat Oyunlar? ile kültürel miras?n gelecek nesillere ula?mas? hedefleniyor.
http://dlvr.it/SCTHjG

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

İletişim